ORDENING

Alle kunst is ordening, denkt Mijnheer I. Kaa.
De maker treft de te ordenen elementen aan (bijv. in het onmiddellijke leven) en kiest daaruit; dan wel ontwikkelt deze.

Wat is ordenen? Daartoe moet Mijnheer I. Kaa

zich beperken in de toegepaste middelen tot een voor realisatie van het beeld noodzakelijke minimum;
zich verlaten op zijn intuïtie: hij moet geobjectiveerde intuïtieve gegevens intuïtief toepassen (in laatste instantie is iedere ordening aan een intuïtieve toetsing ondergeschikt);