TRANSFORMEREN

Door te maken transformeert Mijnheer I. Kaa. In directe zin transformeert hij materie. Hij transformeert klei tot stenen, stenen tot een huis, het huis tot ruïne; hij transformeert taal tot een gedicht; geluid tot muziek.

Voor Mijnheer I. Kaa is het maken van kunst in eerste instantie transformeren van denken en pas in tweede instantie transformeren van materiaal (materiaal is voor hem maar behelpen).

Met het vervaardigen van kunstwerken toont Mijnheer I. Kaa dat zijn leven voor hem niet vanzelfsprekend is en dat hij het niet zonder meer accepteert zoals het aan hem verschijnt.